Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Zawiadomienie – W Dniu 24.04.2023r. Rozpoczną Się Prace Związane z Wymianą Instalacji Elektrycznej w Częściach Wspólnych w Budynku Przy Ul. Łowickiej 6.

ZAWIADOMIENIE

Administracja Osiedla „Dąbrowskiego” Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów” uprzejmie zawiadamia, że od dnia 24.04.2023r. rozpoczną się prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Łowickiej 6. Planowany termin zakończenia robót 12.06.2023r.

WYKONAWCA ROBÓT:

PTH ATEST Ryszard Augustyniak tel. 608-465-929
Kierownik robót Andrzej Kempiński

NADZOR ZE STRONY ADMINISTRACJI „Dąbrowskiego”:
• Inspektor ds. elektrycznych – Ireneusz Opitz


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top