Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Zawiadomienie – Aktualizacja

Walne Zgromadzenie SM “Mokotów” dla Osiedla Dąbrowskiego w dniu 11 czerwca 2024 r.

Aula Wielka Collegium Bobolanum ulica Rakowiecka 61 Warszawa godzina 18.00

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że cząstkowe Walne Zgromadzenie dla Osiedla Dąbrowskiego odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 roku w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie o godzinie 18.00.

Jednocześnie informujemy i przypominamy Państwu, że:

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji należy rozliczanie działalności Zarządu Spółdzielni za lata ubiegłe, podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych sprawach związanych z działalnością Spółdzielni. Pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – Statut, regulaminy, kierunki działania itp..

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentami rozliczającymi działalność Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, przygotowanymi na Walne Zgromadzenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą, które dostępne będą w Administracji Osiedla i na portalu Spółdzielni Mieszkaniowej “Mokotów”. Poinformujemy Państwa o dostępności tych dokumentów jak tylko Zarząd je opublikuje. Do portalu trzeba mieć login i hasło, które pozyskać można w Biurze Zarządu w Sekretariacie przy ul. Balladyny 3c.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do jak najliczniejszego wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i zabraniu ze sobą pełnomocnictwa do glosowania za osobę, która nie może uczestniczyć w zebraniu. Oddając głos za siebie i za sąsiada, będąc jego pełnomocnikiem, podwajamy tym samym liczbę głosów, ich skuteczność i siłę, co w sposób znaczący zwiększa nasz wpływ na podejmowane w Spółdzielni decyzje.

Pozdrawiamy
Rada i Administracja Osiedla Dąbrowskiego 


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top