Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

zarzadzanie energia cieplna w budynku

Zarządzanie Energią Cieplną w Budynku – Opis Usługi

Szanowni Państwo.

Kierownictwo Administracji Osiedla Dąbrowskiego i Rada Osiedla Dąbrowskiego, podjęły wspólne działania mające na celu obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej wykorzystywanej do obsługi Centralnego Ogrzewania w budynku i podgrzania Ciepłej Wody Użytkowej.

W ramach tego przedsięwzięcia rozważne jest skorzystanie z usługi 
BES (Building Energy Service) świadczonej przez Veolia Energia
Warszawa.  Na dzień dzisiejszy z usługi korzysta kilkaset budynków, dla których Veolia wypracowuje znaczącą oszczędność finansową poprzez efektywne zarządzanie dostarczanym ciepłem.

Zakresem swoich działań Veolia obejmuje budynki swoich klientów. Nie ingeruje i nie zmienia ich struktury. Zapewnia zmniejszenie zużycia energii cieplnej wprowadzając możliwości zdalnego zarządzania pracą węzła cieplnego, monitorując pracę urządzeń w trybie ciągłym, ustawiając godzinowe programy grzania skutecznie analizując dane, instalując systemy wielopunktowego pomiaru temperatur, wykorzystując właściwości kumulacyjne budynku. Priorytetem Veolii jest utrzymanie optymalnego komfortu cieplnego przy niższych kosztach ogrzewania.


Jest to możliwe zarówno dzięki zastosowaniu najnowszej generacji
niekonwencjonalnych urządzeń jak też „know-how” wypracowanemu na
podstawie wiedzy technicznej i ponad 160 letnich doświadczeń firmy na
rynku energetyki cieplnej. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu „Efektywność energetyczna w budynkach Veolia” dostępnego pod poniższymi adresami: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjyZtmKNNgA

https://www.youtube.com/watch?v=lNj9QWJPWcw   

Powyżej opisana usługa poprzez wykonanie działań proefektywno-ściowych,  jednoznacznie wpisuje się w zakres Ustawy o efektywności energetycznej, dającej możliwość ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej tz. „Białe Certyfikaty” z których pozyskane środki mogą pomnożyć efekt stanowiąc znaczący „bonus finansowy”

 

Veolia proponuje pomoc w ubieganiu się o świadectwa, zarówno za
oszczędności z powyższych działań jak i przedsięwzięć energooszczędnych planowanych przez Inwestora.

Veolia Energia Warszawa świadczy kompleksową usługę w zakresie pozyskiwania świadectw w zamian za wynagrodzenie za sukces, stanowiące uzgodniony z Inwestorem procent przychodu uzyskanego z  białych certyfikatów. Współpraca zakłada że Klient – Inwestor-  nie ponosi ryzyka biznesowego, oraz żadnych kosztów uczestnictwa w procesie pozyskiwania. Zobowiązuje się jedynie do dostarczenia materiałów potwierdzających planowanie i realizację przedsięwzięć oraz akceptacji przygotowanej przez Veolia dokumentacji wymaganej przez Urząd  Regulacji Energetyki (Wniosek, oświadczenia, audyt itp.). Veolia ponosi wszelkie koszty uzyskania „świadectw” w tym koszty przygotowania audyt efektywności energetycznej, dokumentacji, obrotu giełdowego, relacji z URE itd.. Wynagrodzenie, Veolia uzyska tylko wówczas, gdy z sukcesem pozyska białe certyfikaty na rzecz swoich Klientów.

Zgodnie z Ustawą o efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016r, świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty”, posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii. Stanowią potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, wynikającej z przedsięwzięcia tego samego rodzaju. Świadectwa efektywności energetycznej wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za przedsięwzięcia które będą realizowane przez inwestora a służą ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego na które nie przyznano premii termomodernizacyjnej, środków z Unii Europejskiej lub budżetu Państwa.  Ustawa zaleca występowanie z wnioskami o białe certyfikaty przed rozpoczęciem realizacji robót.


W takim przypadku inwestor otrzyma od URE „promesę” wydania białych certyfikatów, natomiast „certyfikat” po zakończeniu realizacji robót.

 

 Poprawie efektywności energetycznej służą min. następujące przedsięwzięcia:

·         Termomodernizacja i remonty budynków,

·           ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachów, dachów

·           wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

·         Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych,

·           zamiana paliwa – sposobu zasilania

·           zastosowanie odnawialnych źródeł energii, 

·           modernizacja/ wymiana instalacji centralnego ogrzewania

·           modernizacja/ wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej

·           budowa nowego węzła cieplnego

·         Wymiana napędów (pomp, wentylatorów, silników),

·         Zastosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media,

·         Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (opraw oświetleniowych lub źródeł światła)

·         Modernizacja dźwigów transportu pionowego (wind osobowych i towarowych) 

·         inne
działania inwestycyjne, (zawarte w Obwieszczeniu Ministra Energetyki- przesyłam w załączeniu) których skutkiem jest ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

 

Veolia proponuje następujące kroki współpracy:

1.  Podpisanie umowy Klient -Veolia

2.  Zebranie danych potwierdzające realizację przedsięwzięć – Klient, Veolia

3.  Sporządzenie audyt efektywności energetycznej – Veolia 

4.  Przygotowanie dokumentacji do URE – Veolia 

5.  Przedstawienie dokumentacji do podpisu -, Veolia, Klient

7. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do URE – Veolia

6.  Przyznanie „Świadectw Efektywności Energetycznej” – URE (Prezes URE wydaje decyzję o przyznaniu świadectwa w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku) 

 

7.  Wystawienie polecenia zapłaty – Klient, Veolia


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top