Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Nowa strefa płatnego parkowania na Mokotowie

Zapis Transmisji Spotkania z Konsultacji Społecznych – Jaka Strefa Płatnego Parkowania na Mokotowie

Decyzję o zmianach granic strefy płatnego parkowania podejmują radni m.st. Warszawy. Zanim dojdzie do głosowania, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji. Aby jak najlepiej odpowiadały one potrzebom lokalnej społeczności, konsultujemy je z mieszkańcami.

Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania na części już objętej strefą, a także na obszarach Dolnego Mokotowa (ograniczonej ulicami Gagarina i Czerniakowską) i Górnego Mokotowa (na północ od ul. Madalińskiego) oraz kilku ulicach z południowego fragmentu Śródmieścia graniczącego z Mokotowem. Będzie też możliwe zgłaszanie do nich uwag. Ponadto mieszkańcy poznają wyniki pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji. Chcemy też przybliżyć zasady korzystania ze strefy i możliwości jakie mają osoby mieszkające w strefie płatnego parkowania. Konsultacje nie dotyczą samego wprowadzenia SPPN – decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta przez Radę m.st. Warszawy.

Link do pełnej transmisji ze spotkania na YouTube


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top