Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

W dniu Wczorajszym Zakończony Został 1 Etap, Trwającego od Ponad 30-tu Lat, Procesu Regulacji Stanu Prawnego Gruntów Osiedla Dąbrowskiego”.

Szanowni Państwo.

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 4 kwietnia 2024 r., na XCVII sesji Rady m.st. Warszawy, podjęta została uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od wynagrodzenia z tytułu przeniesienia własności części nieruchomości położonych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w rejonie ulic L. Różyckiego, Łowickiej, J. Dąbrowskiego i Kieleckiej.

Przyjęcie przez Radę Miasta st. Warszawy tej uchwały kończy 1 etap, trwającego od ponad 30-tu lat, procesu regulacji stanu prawnego gruntów Osiedla Dąbrowskiego”.

Pozdrawiamy 
Rada Osiedla Dąbrowskiego i Administracja

Wykaz uregulowanych gruntów.

1) działka ew. nr 85/17 o powierzchni 832 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. L. Różyckiego 5, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych,

2) działka ew. nr 108/21 o powierzchni 3473 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Kieleckiej 2, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 48 lokali mieszkalnych,

3) działka ew. nr 108/22 o powierzchni 3340 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 84B, składającym się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 29 lokali mieszkalnych i 3 lokale niemieszkalne,

4) działka ew. nr 108/24 o powierzchni 3074 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. L. Różyckiego 1, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 48 lokali mieszkalnych,

5) działka ew. nr 108/25 o powierzchni 3950 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 82D, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 48 lokali mieszkalnych,

6) działka ew. nr 108/26 o powierzchni 1089 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 82E, składającym się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajdują się 23 lokale mieszkalne,

7) działka ew. nr 108/27 o powierzchni 3224 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 82F, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 48 lokali mieszkalnych i 4 lokale niemieszkalne,

8) działka ew. nr 108/30 o powierzchni 2406 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 82A, składającym się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 18 lokali mieszkalnych,

9) działka ew. nr 108/31 o powierzchni 2366 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 84A, składającym się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 35 lokali mieszkalnych,

10) działka ew. nr 108/32 o powierzchni 5103 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Łowickiej 10, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajdują się 22 lokale mieszkalne i budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Łowickiej 12, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 60 lokali mieszkalnych.

11) działka ew. nr 108/19 o powierzchni 2366 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Łowickiej 14, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 48 lokali mieszkalnych i 1 lokal niemieszkalny; budynek ten posadowiony jest na działce ew. 108/19 i działce ew. nr 85/16 z obrębu 1-01-17,

12) działka ew. nr 108/20 o powierzchni 2715 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Kieleckiej 3, składającym się z 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 40 lokali mieszkalnych,

13) działka ew. nr 108/28 o powierzchni 2012 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 82G, składającym się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 36 lokali mieszkalnych,

14) działka ew. nr 108/29 o powierzchni 4557 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 82B, składającym się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 18 lokali mieszkalnych i budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. J. Dąbrowskiego 82C, składającym się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, w którym znajduje się 18 lokali mieszkalnych.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top