Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Fotowoltaka. Tańszy prąd Osiedle Dąbrowskiego.

Tańszy Prąd – Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe Mogą Mieć Tańszy Prąd Dzięki Dofinansowaniu na Wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej.

Autor: Magdalena Pasiewicz

Wystartował nabór wniosków na dopłaty do wykonania paneli fotowoltaicznych. Od 1 lutego 2023 r. właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych ubiegać się mogą o granty na instalacje OZE.

Dotychczas, żeby postawić instalację na bloku można było uzyskać dofinansowanie z programu “Mój Prąd” w wysokości do 6 tys. zł. W przypadku budynków wielorodzinnych były to jednak zbyt niskie kwoty. Ponadto zasady rozliczeń były dość skomplikowane, a energia była tylko w części rozliczana przez operatora.

O dofinansowanie do 50 proc. kosztów instalacji ubiegać się można od 1 lutego.

O dopłatę na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych ubiegać się mogą spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy mające w zasobach budynki wielorodzinne.

Wsparcie otrzymać można w wysokości 50 proc. kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). Przy udzielaniu dotacji nie jest brana pod uwagę maksymalna wartość inwestycji, co też nie ogranicza przedsięwzięcia. Do kosztów wliczyć też można infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania instalacji OZE, jak również magazyny energii, czy pompy ciepła.

Wnioskodawcy będą mogli wykorzystać grant na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację istniejącej instalacji, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc.

Jak informuje resort rozwoju – wnioski przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W ramach uruchomionego naboru można się także starać o:

  • Grant termomodernizacyjny (wsparcie na termomodernizację, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię)
  • Grant OZE na nowe budynki społeczne (wsparcie dla ekologicznych inwestycji powstających w ramach programu BSK)

Prosument lokatorski zakłada możliwość zmiany formy rozliczenia za energię, a nawet zarabianie na sprzedaży.

Wspólnoty mieszkaniowe mające zainstalowaną fotowoltaikę, energię produkować będą na własne potrzeby dla części wspólnych, co obniży koszty zakupu jej z sieci, od dostawcy (w skali roku to kilkaset złotych). Ale co ważniejsze, z dostawcą będą mogli co miesiąc rozliczyć nadwyżkę wyprodukowanej przez siebie energii i otrzymać za nią pieniądze na konto. Taki zastrzyk gotówki, zarządcy i właściciele nieruchomości wykorzystać będą mogli na przykład na remonty budynków. 

Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie instalacji.

Prosument lokatorski – zasady.

Proponowane zasady w ramach prosumenta lokatorskiego:

  • Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej,
  • Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej,
  • Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela,
  • Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby,
  • Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Dla wrocławian dodatkową zachętą do podjęcia decyzji o instalacji fotowoltaiki, jest ulga podatkowa.

Osoby, które podłączają budynek lub jego część do instalacji fotowoltaicznej (lub do innych źródeł zielonej energii), mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Przeczytaj, jak otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top