Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Rozliczenie Wpłat za 2019 r. z Tytułu Wieczystego Użytkowania Gruntu dla Lokali, Które w Tym Okresie Posiadały Status Spółdzielczego Własnościowego lub Lokatorskiego Prawa do Lokalu.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top