Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Przy Kraushara 1 ogródki pozostaną.

Mieszkańcy mokotowskiej ulicy Kraushara 1 stanęli przed perspektywą wychodzenia ze swoich parterowych pokoi balkonowych nie do ogródków przydomowych, oddzielających od jezdni, ale na maski zaparkowanych w pobliżu budynków samochodów. Wraz z przebudową ulicy Kraushara, zgodnie z projektem Urzędu Dzielnicy Mokotów, zaplanowano zlikwidowanie ogródków i w ich miejsce utworzenie miejsc parkingowych. O zaistniałej sytuacji pisałem w Passie nr 50 (1040) z dnia 17 grudnia 2020 r.

27-01-2021 21:30 | Autor: Bogusław Lasocki

 

Cisza przed burzą

Ogródki przydomowe, utworzono zgodnie z koncepcją planistyczną całego osiedla mokotowskiej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, realizowaną od końca lat 40 -tych ubiegłego stulecia. Większość parterowych dwupokojowych mieszkań posiadała wyjście z większego pokoju przez przeszklone drzwi balkonowe bezpośrednio do ogródka. Ogródki znajdujące się od strony ulic oddzielono od jezdni chodnikiem. Do wyjątku należały dwa budynki, których ogródki dochodziły bezpośrednio do wewnątrzosiedlowej uliczki o marginalnym (wówczas) wykorzystaniu komunikacyjnym, po korektach administracyjnych nazwaną ulicą Kraushara.

Wobec braku w tamtym okresie presji na pozyskiwanie terenów pod inwestycje budowlane, nikt nie zwrócił uwagi, że ogródki zlokalizowane są na terenach miasta, nie objętych dzierżawą WSM. Z jakichś względów, może finansowych, a może przez zwykłe zaniedbanie, zarząd spółdzielni nie zapewnił włączenia ogródków do gruntów dzierżawionych. Mieszkańcy, korzystając spokojnie z ogródków, byli całkowicie nieświadomi tej sytuacji.

Wraz z budową linii metra pod pobliską Aleją Niepodległości i zmianach organizacji ruchu okolicznych ulic, większość z nich stała się jednokierunkowa. Ulica Kraushara, już jako jednokierunkowa, zaczęła pełnić funkcję ważnego łącznika pomiędzy ulicami Wiktorską i Dąbrowskiego. Niedostosowana do intensywnego ruchu, z nawierzchnią z trylinki, ulegała stopniowo coraz większemu zniszczeniu.

Artykuł opublikowany w tygodniku PASSA Tygodnik Sąsiadów —> Link do całego artykułu.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top