Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

GAZ PRZEGLĄD INSTALACJI

Ostateczny Termin Przeglądu Instalacji Gazowych – Wykaz Lokali Nieudostępnionych do Przeglądu Okresowego

Szanowni Państwo.

         Administracja Osiedla Dąbrowskiego uprzejmie informuje, że V ostateczny termin przeglądu instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach odbędzie się wg poniższego zestawienia.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonym terminie.

         Jednocześnie informujemy, że nie udostępnienie lokalu w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie koniecznością wykonania przeglądu gazowego w lokalu we własnym zakresie i na koszt własny przez właściciela lokalu.

Protokół wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac trzeba będzie dostarczyć do siedziby Administracji przy ul. Łowickiej 10.


Wykaz lokali, które nie zostały udostępnione przez lokatorów do obowiązkowego przeglądu instalacji gazowych.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top