Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Monka Czerniewska wybory Mokotów

Podziękowanie – Monika Czerniewska już Radna Dzielnicy Mokotów, która Bardzo Wspiera Naszą Pracę Związaną z Regulacją Prawa Własności do Gruntów Osiedla.

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za zaufanie oraz za Państwa głosy. Dziękuję za nadzwyczajną pomoc podczas kampanii wyborczej.
Jest to dla mnie ogromne zobowiązanie, które będę starała się wypełnić w obecnej kadencji.
Jestem do dyspozycji moich wyborców zgodnie z moimi wyborczymi obietnicami.

Pozostaję z szacunkiem,
Monika Czerniewska


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top