Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Ogłoszenie – Różyckiego 5 – Korekta Telefonów Kontaktowych. Wymiana Wodomierzy w Dniu 12.09.2023 r. w godz. 10:00 – 18:00.

Szanowni Państwo.
„Z uwagi na zmiany telefonów do pracowników firmy wymieniającej wodomierze, przesyłamy nowe ogłoszenia zawierające korektę tych informacji.„


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top