Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Ogłoszenie – J. Dąbrowskiego 82E – Korekta Telefonów Kontaktowych. Wymiana Wodomierzy w Dniu 14-15.09.2023 r. w godz. 10:00 – 18:00.

Szanowni Państwo.
„Z uwagi na zmiany telefonów do pracowników firmy wymieniającej wodomierze, przesyłamy nowe ogłoszenia zawierające korektę tych informacji.„


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top