Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Monitoring Osiedle Dąbrowskiego

Monitoring dla Osiedla Dąbrowskiego

Warszawa, 29. XI. 2022

 

Dotyczy inicjatywy społecznej w sprawie budowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie Administracji  Osiedla „Dąbrowskiego” SM „Mokotów”.

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw postulatom  mieszkańców, Rada Osiedla podjęła inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie w Osiedlu systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że monitoring wizyjny stanowić będzie doskonałe narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania. Budowa systemu monitoringu wizyjnego przyczyniłaby się w sposób istotny do zapobiegania niszczeniu – dewastacji majątku wspólnego oraz wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Jesteśmy zainteresowani opinią Państwa w sprawie ww. inicjatywy.  Uwagi Państwa lub propozycję prosimy kierować na adres: adm.dabrowskiego@smmokotow.com.pl  z dopiskiem „budowa systemu monitoringu wizyjnego  na terenie administracji  Osiedla „Dąbrowskiego” w terminie do 16. XII. 2022r.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top