Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Mieszkańcy Walczą o Czyste Jezioro Powsinkowskie.

Mieszkańcy wilanowskiego Powsinka oczekują pilnej konserwacji nabrzeży Jeziora Powsinkowskiego w Wilanowie, a docelowo działań rekultywacji. Przygotowali petycję, którą kierują do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz Ministerstwa Infrastruktury. Konieczne jest pilne finansowanie, aby uratować tak drogocenny ekosystem.
W związku z decyzją Ministerstwa Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2024 roku (znak DOK-4.774.80.2022), oczekiwana od prawie 20 lat decyzja ustalającą, iż Jezioro Powsinkowskie stanowi powierzchniowe śródlądowe wody płynące, a tym samym prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – koniecznym jest pilne rozpoczęcie prac zmierzających do oczyszczenia Jeziora Powsinkowskiego oraz usunięcia przerostów roślinności na jego nadbrzeżach. Mieszkańcy wskazują przy tym, że obowiązek podjęcia tych prac wynika bezpośrednio z ustawy Prawo wodne oraz zadań wynikających z realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Blue Deal (Niebieskiego Ładu) Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC).

„Problem z dramatycznie pogarszającym się stanem Jeziora Powsinkowskiego rozpoczął się kilka lat temu, w okresie wzmożonej rozbudowy Miasteczka Wilanów i niekontrolowanych zrzutów zanieczyszczonych wód gruntowych z wykopów budowlanych. Doprowadziło to do obumierania jeziora. Dzięki interwencjom, udało się zatrzymać proceder. Dodatkowo – od prawie 20 lat – brak gospodarza Jeziora spowodował całkowite zaniedbanie nabrzeży i rozpoczął proces ich degradacji.” – wylicza radna Katarzyna Radzikowska zajmująca się sprawą jeziora od wielu lat.

Szczególnie w okresie jesiennym, praktycznie na całej linii brzegowej wzdłuż ścieżki rekreacyjnej od strony ulicy Europejskiej, niezmiernie uciążliwe dla mieszkańców i spacerowiczów są gnijące i w związku z tym wytwarzające nieprzyjemny odór przerosty roślinności. Tymczasem, Jezioro Powsinkowskie to lokalna strefa relaksu i wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy. Przy nadbrzeżu jeziora znajduje się siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci, miejsca do rekreacji i spacerów. Niestety, korzystanie z tych miejsc – z uwagi na stan jeziora i jego nadbrzeży – jest mocno utrudnione. W wielu miejscach tego obszaru nie widać nawet skrawka jeziora z uwagi na przerastającą (a w okresie jesiennym gnijącą) roślinność.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że Jezioro Powsinkowskie jest bezpośrednio połączone z Jeziorem Wilanowskim będącym elementem ekosystemu Rezerwatu Morysin. Obydwa jeziora stanowią zaś część hydrologicznego ekosystemu Skarpy Warszawskiej należącej do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. To niezwykły ekosystem, dlatego środki na uregulowanie zaniedbań musza się znaleźć.

Passa 08-05-2024 22:30 | Autor: RK

Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top