Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Co to jest system e-Lokator ?

Tutaj znajdziesz ważne informacje o systemie e-Lokator.

System e-Lokator (ISIL)

System e-Lokator (ISIL – Internetowy System Informacji Lokatora)  umożliwia członkom Spółdzielni, osobom posiadającym prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni i zarządzanych przez Spółdzielnię następujące funkcje:

– Dostęp do informacji o stanie konta opłat za używanie lokalu oraz  do danych dotyczących stanu liczników, a także do innych dokumentów informacyjnych Spółdzielni,

– Każdy użytkownik ma  dostęp tylko do swoich danych, bez możliwości zmian zapisów księgowych oraz odczytów stanu liczników.

– Warunkiem rejestracji konta w systemie e-Lokator (ISIL) jest złożenie przez zainteresowaną osobę stosownego wniosku (wniosek). Wniosek można złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Łowickiej 10, 02-574 Warszawa lub przesłać pocztą na adres Administracji.  Hasło i login do systemu można odebrać w biurze Administracji.

– Na jeden lokal przysługuje jeden login i hasło. W przypadku współwłasności lokalu, wniosek o rejestrację składa współwłaściciel będący członkiem Spółdzielni.

– Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail, w terminie do  3 dni roboczych od złożenia wniosku, o możliwości odbioru  loginu i hasła, które należy odebrać osobiście w  biurze Administracji Osiedla Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Łowickiej 10, 02-574 Warszawa po okazaniu dokumentu tożsamości.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top