Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Komunikat Rady Osiedla Dąbrowskiego.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Osiedla Dąbrowskiego,

W związku z pojawieniem się budzących emocje informacji odnośnie funkcjonowania Rady Osiedla i Administracji Osiedla Dąbrowskiego informujemy:

 1. Osoba rozpowszechniająca informacje z ostatniego posiedzenia Rady Osiedla, dotyczące zatrudnienia nowego pracownika na stanowisku obsługi sekretariatu i biura Administracji wprowadziła Państwa w błąd, pisząc m.in. takie słowa: „…kierownik Administracji może robić, co Rada Osiedla akceptuje”.

Chcielibyśmy przypomnieć, że pracownicy administracji zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi regulaminami Spółdzielni Mieszkaniowej „Mokotów”, co oznacza, że zatrudniani są przez Prezesa Zarządu na podstawie rekomendacji Kierownika Administracji. Dobór pracowników, należy do kompetencji i zakresu obowiązków Kierownika Administracji. Rada Osiedla może jedynie wyrazić swoją opinię na wniosek złożony przez Kierownika Administracji. Wyjątkiem jest wybór kandydata na stanowisko Kierownika Administracji – w tym przypadku przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczą w rekrutacji, organizowanej przez Zarząd. Wyłącznie na to stanowisko, pracownika Administracji wybiera się w drodze ogłoszonej wcześniej rekrutacji i przy udziale powołanej przez Zarząd komisji rekrutacyjnej.

 1. Kierownik Administracji, w celu zachowania przejrzystości procesu zatrudnienia nowego pracownika, zwróciła się do Rady Osiedla z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia swojej córki na wakat osoby prowadzącej sekretariat i biuro Administracji.
 2. Po dyskusji, Rada Osiedla uznała, że można pozytywnie zaopiniować zatrudnienie na stanowisku sekretarki osoby:

  a)  mającej wyższe wykształcenie,
  b)  znającej język angielski,
  c)  zaznajomionej z obsługą pakietu Office oraz z niezbędnymi
  aplikacjami biurowymi w stopniu wyższym niż podstawowy,
  d)  mającej kilkuletni staż pracy w dynamicznym środowisku biurowym (m.in. obsługa klientów banku, obsługa kadrowa w urzędzie miasta oraz  prywatnym przedsiębiorstwie),
  e)  reprezentującej wysoki poziom komunikatywności oraz mającej wiedzę administracyjną

  z identycznym wynagrodzeniem jak poprzednio zatrudniona osoba na tym stanowisku.

Spośród 10 uczestników posiedzenia Rady Osiedla, pozytywną opinię wraziło 8 członków Rady, 1 osoba wstrzymała się i 1 osoba była przeciw.  

Państwa aktywność w mediach społecznościowych w sieci, wskazuje że jesteście żywo zainteresowani sprawami naszego Osiedla. Staramy się temu sprostać poprzez publikacje wszystkich informacji na bieżąco na stronie Administracji Osiedla oraz w newsletterze rozsyłanym subskrybentom zarejestrowanym na stronie Osiedla, także biuro Administracji jest otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zachęcamy, aby Państwa  zainteresowanie i dbanie o dobro naszego Osiedla przełożyło się bezpośrednio na Państwa aktywny udział w konkretnych pracach na rzecz naszego Osiedla.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z Administracją i Radą Osiedla oraz z Komitetami Kolonijnymi. Czekamy na Państwa bogatą wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które wspólnie możemy wykorzystać w dalszej pracy na rzecz naszego Osiedla.

                                                    Członkowie Rady Osiedla Dąbrowskiego


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top