Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Komunikat – dotyczy DOFINANSOWANIA lub REFINANSOWANIA Wybranych Przedsięwzięć Remontowo Budowlanych dla Budynków Znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Szanowni Państwo.

W dniu 9.02.2024 roku w piątek wieczorem odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Komitetów Kolonii naszego Osiedla.

Spotkaniu przyświecały 2 zasadnicze cele:

1. Przedstawienie mieszkańcom możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych w formie DOFINANSOWANIA lub REFINANSOWANIA wybranych przedsięwzięć remontowo budowlanych dla budynków, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze m.st. Warszawy, a nasze budynki znajdują się w takiej ewidencji i bez względu na to czy prawo własności do gruntów jest uregulowane czy nie, można występować do miasta z wnioskiem o dotacje.

2. Wyłonienie spośród przedstawicieli Komitetów Kolonii 3 osobowego zespołu roboczego, który razem z przedstawicielami administracji, zająłby się przygotowaniem i złożeniem do miasta wniosku i niezbędnej dokumentacji w terminie przewidzianym uchwałą.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i zgłaszania swoich kandydatur do pracy w zespole roboczym, który zajmie się tą sprawą.

Kandydatury do zespołu roboczego można zgłaszać do piątku tj. 16.02.2024 roku na adres mailowy naszej administracji adm.dabrowskiego@smmokotow.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 845 35 66.

Poniżej załączam link do UCHWAŁY NR LIV/1679/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2021r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Bardzo proszę o zapoznanie się z tą uchwałą.

Pozdrawiam
Piotr Radomski
Przewodniczący Rady Osiedla Dąbrowskiego


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top