Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Informacja Komisji ds. Zieleni i Estetyki Otoczenia RO w sprawie działań związanych z Inwentaryzacją Drzew i Krzewów na Osiedlu „Dąbrowskiego”.

Szanowni Państwo,

W pierwszym kwartale roku 2023 odbyły się zebrania Komisji ds. Zieleni i Estetyki Otoczenia RO z przedstawicielami Komitetów Domowych poszczególnych kolonii naszego Osiedla w temacie Inwentaryzacji Drzew i Krzewów na Osiedlu Dąbrowskiego oraz wniosków z niej wypływających. Zebrania odbyły się w sali konferencyjnej na Różyckiego 1.

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ:

 1. Kolonia I – 11.01.2023

2. Kolonia III – 12.01.2023

3. Kolonia IV – 18.01.2023

4. Kolonia V – 23.01.2023

5. Kolonia VI – 26.01.2023

6. Kolonia X – 30.01.2023

7. Kolonia XI – 30.01.2023

8. Kolonia II – 02.02.2023

9. Kolonia IX – 06.02.2023

10. Kolonia VIII – 13.02.2023

Kolonia VII opracowała zagadnienie już wcześniej a stosowne
pismo zostało przekazanie do Administracji 15.02.2022 oraz ponownie 05.09.2022. Kopia pisma jest dostępna na n/stronie internetowej tj. https: //dabrowskiego.org.pl – w zakładce Wiadomości / Zieleń – Inwentaryzacja Zielni na Terenie Osiedla Dąbrowskiego Wraz z Wskazaniem Kierunku Modernizacji Układu Roślin.

Na każdym zebraniu omówione zostały szczegółowo sprawy zieleni
każdej kolonii wynikające z inwentaryzacji drzew i krzewów wykonanej na
n/Osiedlu przez firmę M-Projekt w sierpniu 2021 roku. Najważniejszym tematem wynikającym z inwentaryzacji są zalecenia komisji inwentaryzacyjnej odnośnie drzew i krzewów typowanych do usunięcia z różnych względów. Są to: – zachowanie bezpieczeństwa powszechnego, na co ma z kolei wpływ : wiek i gatunek drzew, zaatakowanie przez grzyby lub jemiołę itp.,

– zagęszczenie spowodowane niekontrolowanymi nasadzeniami
mieszkańców,

– brak usuwania samosiewów i ich niekontrolowany rozrost,

– sadzenie dużych drzew i krzewów blisko budynku (nierzadko
przy samej ścianie), co zagraża fundamentom i zaciemnia mieszkania na paterze a także na niższych piętrach,

– nieprawidłowa dotychczasowa pielęgnacja.

Temat wycinki wzbudził najwięcej kontrowersji na kilku koloniach.

Zebrania  w sali były poprzedzone  spotkaniami członków sekcji
ds. Zieleni z przedstawicielami Komitetów Domowych (także i mieszkańców poszczególnych kolonii) w terenie. W zależności od potrzeb spotkania w terenie odbyły się kilka razy.

Na tej podstawie Komitety Domowe poszczególnych kolonii
opracowały i przekazały do Administracji pisma (na dzień dzisiejszy niestety nie wszystkie komitety wykonały to zadanie), w których przedstawiły swoje życzenia odnośnie wyglądu kolonii po modernizacji.

 W dniu 06.03.2023 r. odbyło się jeszcze jedno zebranie Sekcji
s/s Zieleni z przedstawicielami Komitetów Domowych wszystkich kolonii z udziałem Pani Kierownik mgr Ewy Kępińskiej, którego tematyka częściowo wiązała się zagadnieniami omówionymi powyżej.

Pojawiła się możliwość skorzystania z programu „Przystanek
Zieleń” tj. puli drzew przeznaczonych do nasadzeń dla spółdzielni i wspólnot Wilanowa i Mokotowa, które znajdują się w określonej, bliskiej odległości od budowanej trasy tramwajowej. Do dyspozycji mieliśmy 3 gatunki drzew: klon pospolity, wiśnię piłkowaną „Kanzan” i lipę drobnolistną. W trakcie zebrania zostały określone potrzeby poszczególnych kolonii odnośnie ilości i gatunków oraz miejsc nasadzeń drzew, które będą posadzone z tej puli w ramach nasadzeń
kompensacyjnych. Pozwoli to na zaoszczędzenie środków z naszego funduszu przeznaczonego na zieleń.

Drugi temat zebrania to łąki kwietne, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top