Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Informacja dla Mieszkańców Osiedla “Dąbrowskiego” Członków S.M. “Mokotów” w Sprawie Głosowania na Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2022r.

 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Dąbrowskiego

członkowie S.M. „Mokotów” !!!

 

W dniu 14 listopada 2022 roku, w poniedziałek, w godzinach od 8.00 do 20.00, w sali konferencyjnej przy ul. Różyckiego 1 odbędzie się pisemne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia S.M. “Mokotów” za rok 2021. 

Członkowie Rady Osiedla zgłosili do głosowania na Walnym Zgromadzeniu 2 bardzo ważne uchwały dla naszego Osiedla.

1.  Uchwała zobowiązująca Zarząd, przed przystąpieniem do planowanego podziału Spółdzielni, do profesjonalnej wyceny całego majątku Spółdzielni według jego bieżącej wartości rynkowej, tak aby ten podział był sprawiedliwy. Według obecnej koncepcji władz Spółdzielni, podział miałby nastąpić po wycenie wartości księgowej, liczonej wyłącznie dla części majątku wspólnego. Wycena i sposób podziału zaproponowany przez władze Spółdzielni powoduje, że osiedle Dąbrowskiego,  po takim podziale, wyszłoby z długiem wobec pozostałych osiedli o wielkości około 5,5 miliona zł netto. Powstały w ten sposób dług naszego osiedla musielibyśmy pokryć my jako mieszkańcy osiedla Dąbrowskiego wobec pozostałych członków Spółdzielni S.M. “Mokotów”..

2. Uchwała w sprawie sprzedaży działek inwestycyjnych w osiedlu Wałbrzyska, której celem jest wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia S.M. “Mokotów” 19/17 z 2017 roku i pokrycie z tej sprzedaży straty, poniesionej  w latach  2015 i 2016 w wyniku przeprowadzenia przez władze naszej Spółdzielni nieudanych inwestycji na terenie osiedla Wałbrzyska.

Jeżeli chcemy mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszej Spółdzielni, musimy licznie uczestniczyć w głosowaniu 14 listopada br..

 Każdy z nas, kto  jest członkiem Spółdzielni musi przyjść i zagłosować  „TAK”  na te 2  uchwały  zgłoszone przez członków Rady Osiedla Dąbrowskiego.

Aby zebrać jak najwięcej głosów, każdy z nas może  przynieść ze sobą pełnomocnictwo od drugiego członka Spółdzielni, mieszkającego na terenie osiedla Dąbrowskiego i oddać drugi głos w jego imieniu. Dzięki takiemu działaniu będziemy mogli automatycznie zebrać 2 razy więcej głosów i tym samym przegłosować nasze uchwały, które reprezentują  interesy mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego. Zachęcajmy naszych sąsiadów do udziału w głosowaniu ! 

Pełnomocnictwo do głosowania w imieniu drugiego członka Spółdzielni mieszkającego na osiedlu Dąbrowskiego, możecie Państwo odebrać w Administracji przy ul. Łowickiej 10 lub wydrukować samodzielnie klikając na link poniżej.

 

Członkowie Rady Osiedla


Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top