Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

APEL do Mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego.

APEL

Do Mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego 

o udział w Walnym Zgromadzeniu S.M. „Mokotów”
w dniu 30 stycznia 2024 r.  

w Domu Kultury przy ul. Łowickiej 21 o godz. 18.00.

 

Na Walnym Zgromadzeniu ma być głosowana, zgłoszona przez Osiedle Wałbrzyska, poprawka do uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. Zgodnie z tą poprawką zysk za 2022 rok, wypracowany przez wszystkie Osiedla ma być zsumowany i następnie podzielony proporcjonalnie do ilości członków w każdym Osiedlu.

Taki sposób podziału zysku oznacza, że część zysku wypracowana przez Osiedle Dąbrowskiego NIE POZOSTANIE w naszym Osiedlu ale zostanie podzielony pomiędzy inne Osiedla. W ten sposób Osiedle Dąbrowskiego

straci 260.918,62 zł, bo zamiast 625.924,86 zł
otrzyma jedynie 365.006,24 zł.

Utrata zysku w kwocie 260.918,62 zł spowoduje wzrost opłat za lokale w wysokości 0,36 zł/m² miesięcznie od czerwca 2024, w latach następnych nawet o 0,50 zł/m².

Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców o udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia br. i głosowanie „NIE” na poprawkę do uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2022 rok zgłoszoną przez Osiedle „Wałbrzyska”.

Zachęcajmy naszych sąsiadów do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Tylko działając wspólnie, mamy szanse aby mieć realny wpływ na to co się dzieje w naszej Spółdzielni !

 

Aby zebrać jak najwięcej głosów, każdy z nas może przynieść ze sobą 1 pełnomocnictwo od członka Spółdzielni z osiedla Dąbrowskiego i oddać drugi głos w jego imieniu, co pozwoli zebrać nam 2 razy więcej głosów. Pełnomocnictwo do głosowania możecie Państwo odebrać w Administracji przy ul. Łowickiej 10 lub
wydrukować samodzielnie ze strony
www.dabrowskiego.org.pl

 

 

 

 

                                                                          Członkowie Rady Osiedla Dąbrowskiego 

 

Discover more from Osiedle Jarosława Dąbrowskiego SM Mokotów

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Scroll to Top